Pretraga: ali postoji li politička volja?” – Dr. sc. Stjepan Šterc