Pretraga: Uvijek miran ali zna svoj put! Mladi političar koji nije na daljinski upravljač!