Pretraga: 50 vojnika angažirano za uklanjanje posljedica nevremena u Bošnjacima